Nguyễn Thành Tín

Thông tin

  • Tên : Nguyễn Thành Tín
  • Vị trí : Trưởng phòng Marketing
  • Email : tinnt@vihat.vn
  • Phone : +84901888903

Kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động

  • Tốt nghiệp ngành IT – Chuyên ngành An ninh mạn
  • Với 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing. Anh là người luôn tìm tòi, học hỏi những điều mới. Khái niệm mới về Full – stack Marketer cũng được anh cập nhật nhanh chóng.
  • Là một người tận tâm với nghề, anh luôn cố gắng mang về những kết quả tốt nhất cho công ty.