Hoàng Vĩnh Thắng

  • Tên : Hoàng Vĩnh Thắng
  • Vị trí : Quản lý hệ thống đối tác nước ngoài
  • Email : thanghv@vihat.vn

Kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động

  • Với kinh nghiệm nhiều năm ở Leader, là người anh luôn hỗ trợ các đồng nghiệp hết mình trong công việc ại ViHAT
  • Anh là người năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động chung của công ty.
  • Anh là người được mọi người yêu mến hết mực.
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều hành và phát triển dự án nước ngoài
  • Anh là người luôn truyền năng lượng tích cực đối với mọi người qua những cuộc trao đổi, chia sẻ về nghề cũng như những trải nghiệm trong cuộc sống tại ViHAT.