Đoàn Thị Trinh

trinh-esms

Thông tin

  • Tên : Đoàn Thị Trinh
  • Vị trí : Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng – eSMS.vn
  • Email : trinhdt@vihat.vn

Kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động

  • Với kinh nghiệm hơn 3 năm là việc ở vị trí hiện tại, chị được biết đến với hình ảnh người Leader của Team chăm sóc khách hàng chăm chỉ, nhiệt tình.