Đinh Thái Hà

profile-vihat-founder

Thông tin

  • Tên : Đinh Thái Hà
  • Vị trí : Founder & CEO Kiêm Quản lý dự án eSMS
  • Email : dinhthaiha@vihat.vn

Kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động

  • Quản lý : 7 năm kinh nghiệm
  • Phân tích thiết kế hệ thống : 7 năm kinh nghiệm
  • Có nhiều kinh nghiệm đàm phán và làm việc với các đối tác trong và ngoài nước. Đã và đang làm việc với đối tác tại thị trường Mỹ hơn 5 năm, có am hiểu một phần về các doanh nghiệp thuộc mảng Salon / Spa tại thị trường Mỹ.