Cao Đăng Khoa

khoa-cao

Thông tin

  • Tên : Cao Đăng Khoa
  • Vị trí : Trưởng phòng kinh doanh – eSMS.vn
  • Email : khoacao@vihat.vn
  • Phone : 0906367663

Follow Me On

Kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động

  • Với kinh nghiệm nhiều năm ở leader, là người anh luôn hỗ trợ các đồng nghiệp hết mình trong công việc
  • Anh là người năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động chung của công ty.