Movad – Giải pháp quảng cáo trên xe hơi công nghệ

Thông tin dự án

Là giải pháp giúp các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu qua kênh quảng cáo trên xe hơi. Tiếp cận đến các nhóm đối tượng khách hàng thường xuyên di chuyển bằng taxi công nghệ…

Keywords

Tạo cuộc gọi ngay trên xe.

Hệ thống báo cáo tương tác thông minh.

Nhận diện gương mặt với công nghệ mới nhất.

Đáp ứng các yêu cầu về thương hiệu cho doanh nghiệp.

Dự án khác