eVoice – Giải pháp giúp doanh nghiệp tạo các cuộc gọi tự động đến khách hàng

Thông tin dự án

Là giải pháp giúp các doanh nghiệp tạo các cuộc gọi tự động đến khách hàng để nhắc nhở, cảnh báo và tương tác với khách hàng…

Keywords

Tạo cuộc gọi ngay trên website

Tích hợp API

Cho phép thiết lập Black List

Đáp ứng đồng thời hơn 500 cuộc gọi cùng lúc

Dự án khác